Sango

Geodezja

Podziały, Rozgraniczenia, Inwentaryzacja powykonawcza

W ramach pełnej obsługi geodezyjnej wykonujemy prace obejmujące:

 • podziały nieruchomości,
 • rozgraniczanie nieruchomości,
 • wznawianie znaków granicznych i wyznaczanie punków granicznych,
 • zakładanie i modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz lokali,
 • zakładanie i aktualizację mapy zasadniczej,
 • wykonywanie inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych,
 • wykonywanie inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu,
 • pomiary realizacyjne w ramach obsługi budowy – tyczenie obiektów budowlanych oraz pomiary budowlano-montażowe, 
 • opracowywanie map do celów projektowych,
 • opracowywanie map tematycznych,
 • pomiary w celu ustalenia objętości mas ziemnych.

Formularz zapytania

 • * pole obowiązkowe